Reference

KAVROS spol. s r. o. – Odbahňování - Hodonín Za dobu naší činnosti jsme sacím bagrem realizovali práce v celkovém objemu přibližně cca 500 000 m3 odtěženého sedimentu.

Realizovali jsme následující práce:

Povodí  Moravy, s.p. Plavební komora Nedakonice – odstranění nánosů
Plavební komora Uherský Ostroh – odstranění nánosů
Plavební komora Norovy I – čištění dolní rejdy pod PK
Plavební komora Veselí nad Moravou – odstranění nánosů
Plavební komora Strážnice – odstranění nánosů
Rybárstvo Iňačovce, Zemplín, SK Rybník Velké jezero – odstranění bahnitých sedimentů  v rozsahu 8 600 m3
Lesní správa Lány,
Kancelář prezidenta republiky
Rybník Klíčavský – odstranění bahnitých sedimentů
Jan Kolovrat Krakovský –
Správa Kolowratského rybářství
Rybník Černíkovický – odstranění bahnitých sedimentů  v rozsahu 35 000 m3
Rybářství Lanškroun Slunečný rybník – odstranění bahnitých sedimentů  v rozsahu 35 000 m3
Jan Kolovrat Krakovský – Rybářství Opočno Rybník Tuří – odstranění bahnitých sedimentů
Rybářství Hodonín, s.r.o. Dubňany Jarohněvice – Jarohněvický rybník – odbahnění loviště a stoky
Povodí  Moravy, s.p. Plavební komora Spytihněv – čištění horní rejdy
Plavební komora Staré Město – čištění dolní rejdy
Štíčí Líheň – ESOX spol. s r.o. Musík rybník – odbahnění loviště
Starý Bežerovický rybník – odbahnění loviště
Kumšík rybník – odbahnění loviště
Vrbsko rybník – odbahnění loviště
ANAS, spol. s r.o. Sýkorovský rybník – odbahnění loviště a stoky
Cukrovary TTD a.s. Cukrovar Dobrovice – odtěžení hlinitých sedimentů z kaliště
Rybářství Hodonín, s.r.o. Dubňany Jarohněvice – Jarohněvický rybník – odbahnění loviště a stoky
Povodí  Moravy, s.p. Plavební komora Veselí nad Moravou – čištění horní rejdy
Štíčí Líheň – ESOX spol. s r.o. Trkov – Rovinský rybník – odbahnění loviště a stoky
Nedrahovice – Plužinec rybník – odbahnění loviště a stoky
Bernartice – Pilský rybník – odbahnění loviště a stoky
Rybářství Čimelice Karel Schwarzenberg - Lesní správa Orlík n. Vlt.,
Mlázlovský rybník, odbahnění loviště a stoky
Došla Karel Vojenský prostor  Slavičin – odtěžení hlinitých sedimentů z požární nádrže
Povodí  Moravy, s.p. Plavební komora Uherský Ostroh – čištění dolní a horní rejdy
Plavební komora Nedakonice – čištění dolní  rejdy
OMZ Hlavního města Prahy Ve spolupráci s firmou NAVATYP a.s. jsme zajistili provedení zakázky - „Odstranění povodňových škod v přírodní památce Krňák“. Celkem bylo odtěženo plovoucím sacím bagrem 35 000 m3.
Cukrovary TTD a.s. Cukrovar Dobrovice – odbahnění rybníka Dlouhý
Město Nové Strašecí odbahnění chovného rybníka Nový I
Povodí  Moravy, s.p. čištění Městského náhonu na elektrárnu Hodonín
Rybářství Hodonín, s.r.o. Dolní Benešov – rybník Nezmar – odbahnění loviště
Ing. Jan Ševeček - Rybářství Chropyně – Zámecký rybník  – odbahnění loviště a stoky
Rybářství Přerov, a.s. Hulín – Pláňavský rybník  – odbahnění loviště
Skanska CZ, a.s. program CBC Phare CZ 0012.02, zlepšení ekologických a hydroekologických podmínek na Ohři a Labi - odtěžení naplavenin z nádrže VD Kadaň
Rybářství Hodonín, s.r.o. odbahnění lovišť a stok rybníků Horní Lužický, Dvorský, Nad Sádkama, Jarohněvický
PS Profi, s.r.o. odbahnění slepého ramene Orlice u Stříbrného potoka
Strakon Jihlava CZ, a.s. odbahnění parkového rybníka - zakázka Klášter premonstátů
České rybářství s.r.o. Mariánské Lázně – Planá odbahnění a rekonstrukce rybníka Zámecký
Povodí  Moravy, s.p. čištění dolní rejdy pod PK Staré Město
čištění horní a dolní rejdy na PK Nedakonice
čištění horní a dolní rejdy na PK Uherský Ostrov
čištění dolní rejdy pod PK Vnorovy I.
čištění horní rejdy nad PK Veselí nad Moravou
čištění horní rejdy nad PK Spytihněv
Rybářství Hodonín, s.r.o. rybník Stolařka, loviště a stoka
České rybářství s.r.o. Mariánské Lázně – Mšec odbahnění rybníků Mšec - nádržky
Liatik, s.r.o. odbahnění rybníka Máčidlo ve Velkém Oseku
Rybářství Písečná Jarohněvický rybník
Povodí  Moravy, s.p. Čištění nánosu v plavebním kanále nad PK Strážnice
Čištění vtoku a výtoku u PK Uherský Ostroh
Čištění plavebního kanálu od řeky Moravy po PK Veselí n./Mor.
Čištění výtoku z PK Vnorovy I do PK Vnorovy II
Rybářství Čimelice Rybník Hejný
Šnepov Odbahnění tůně
Povodí  Moravy, s.p. Čištění soutoku plavebního kanálu s řekou Moravou pod PK Staré Město
Čištění vtoku do plavebního kanálu a rejdy před PK Nedakonice a soutoku plav. kanálu s řekou Moravou
Čištění vtoku a výtoku do plavebního kanálu nad PK Vnorovy I a Vnorovy II
Čištění plavebního kanálu při zaústění Jalubky
Čištění vtoku do plavebního kanálu a prostoru plav. rejdy nad PK Spytihněv
Čištění vtoku a výtoku do řekz Moravy na PK Uherský Ostroh
Nové Strašecí rybník Podhorní I
Povodí Labe a.s. prohrábka nadjezí Labe v Předměřicích
Povodí  Moravy, s.p. čištění vtoku do plavební komory ve Veselí nad Moravou
Povodí  Moravy, s.p. odtěžení sedimentů na akci Německé - Napajedla
Školní rybářství Protivín rybník Strpský
Rybářství Písečná Jarohněvický rybník
Obec Jinín u Strakonic čištění rybníka
Slovenská republika - Kolárovo u Komárna prohlubování dna kanálu k čerpací stanici
Rybářství Čimelice dva rybníky Nerestecký, Zástava
Rybářství Blatná rybník Bubovický
ŠR Protivín dva rybníky Markovec, Velký Potočný
Vodní dílo Želivka kaliště vodárenského odpadu Rýznburk
Rybářství Přerov dva rybníky v Šumvaldě, Oskava
Rybářství Ševeček rybník Chropyňský
Slovenská republika – Bratislava čištění Slunečních jezer v rekreační oblasti u Bratislavy
Likol, spol. s r.o. rybník Jarohněvický - sedimentační nádrž, vytěžení nánosu vzniklého hornickou činností Moravských lignitových dolů
Rybářství Písečná rybníky Lednický zámecký, Stolařka, Jarohněvický
Rybářství Přerov rybníky Hradecký v Tovačově, Plaňanský, Doubravický, Svárov
Sýpka Hrubělice sedimentační tůň
Rybářství Lnáře rybníky Zámlynský, Škrabák, Vel. Kocelovický, Hubenov
Rybářství Čimelice rybníky Silvestr, Valný, Bisingrov, Marešovský dolní
Vodovody a kanalizace Vsetín čtyři infiltrační nádrže pitné vody na prameništi v Rožnově pod Radhoštěm
© 2008 KAVROS spol. s. r. o. - odbahňování rybníků, rekultivace vod :: Tvorba webových stránek a webdesign