Technické údaje

KAVROS spol. s r. o. – Odbahňování - Nové Strašecí Přednosti plovoucího stroje jsou v plošném odtěžení sedimentů frézovací lafetou v celkové šíři záběru 2,75 m a dosahem hloubky 6m. Čerpaný sediment se dopravuje pomocí plovoucího potrubí. Výtlačné potrubí dopravuje odčerpaný sediment na místo deponování do vzdálenosti 1,5 km bez použití přídavného agregátu. Bagr je uchycen na ocelových lanech a poháněn hydromotorem vpřed i vzad. Tímto je po celou dobu těžby zaručeno plošné a plynulé odstranění nánosu bez nedodělků. Pomocí hydraulické lafety lze provádět i částečné svahování dna bez lokálních prohlubní. Bagrovací práce lze provádět, i když těžený materiál je nad úrovní dna.

Plavidlo je řádně registrováno u Státní plavební správy a bylo schváleno k provozování v České republice Českým lodním registrem.

Ponor: 0,60 m
Šíře záběru: 2,74 m
Výška záběru:  je ovlivněna tuhostí těženého materiálu
Účinnost těžby: je ovlivněna tuhostí těženého materiálu a délkou výtlačného potrubí
Dopravní vzdálenost:   1500 m (bez použití přídavného agregátu a nevelkým převýšením)
Operační hloubka: 0 – 6 m
Dieslový agregát:  Detroit diesel
Hydraulika: Medium - ekologicky rozpustný, rostlinný hydraulický olej
Lodní osvědčení
© 2008 KAVROS spol. s. r. o. - odbahňování rybníků, rekultivace vod :: Tvorba webových stránek a webdesign